I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą towarów jest firma: Horeca Control Paweł Boczkowski ul.Pląsy 27A ,02-828  w Warszawie, NIP: 6791647148, REGON: 122631192. 
 2. Pod adresem https://zdrowyobiadek.pl/sklep firma Horeca Control Paweł Boczkowski prowadzi działalność gospodarczą po nazwą Zdrowy Obiadek Catering w zakresie sprzedaży detalicznej produktów cukierniczych, piekarniczych oraz garmażeryjnych firmy Zdrowy Obiadek Sp. z o.o., skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym Zdrowy Obiadek Catering (https://zdrowyobiadek.pl/sklep ) jest możliwy za pośrednictwem: 
 4. adresu e-mail: biuro@zdrowyobiadek.pl
 5. telefonu: +48 535005500

w godzinach od 09:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych) . 

 • Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. 
 • Informacje znajdujące się na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego Zdrowy Obiadek nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Ceny mają charakter wskazania, za jakim wynagrodzeniem Sprzedawca może przyjąć do realizacji zamówienie Klienta.  Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego Zdrowy Obiadek Catering  (https://zdrowyobiadek.pl/sklep) składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w regulaminie Sklepu Internetowego Zdrwoy Obiadek catering 

 • Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy Zdrowy Obiadek Catering  (https://zdrowyobiadek.pl/sklep) są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 • Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Zdrowy Obiadek Catering  (https://zdrowyobiadek.pl/sklep) Sprzedawca wystawia faktury VAT.  W przypadku braku faktury do zamówienia dołączony będzie paragon fiskalny. 
 • Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu Internetowego Zdrowy Obiadek Catering.
 • Sprzedawca informuje Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu Internetowego Zdrowy Obiadek Catering stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 • Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

DEFINICJE 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego  w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 3. Sprzedawca – Horeca Control Paweł Boczkowski ul.Pląsy 27A ,02-828  w Warszawie, NIP: 6791647148, REGON: 122631192 pod marką Zdrowy Obiadek Catering . 
 4. Sklep Internetowy Zdrowy Obiadek  sklep internetowy Zdrowy Obiadek  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem (https://zdrowyobiadek.pl/sklep). 
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego 
 6. Produkt – każdy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny w Sklepie Internetowym Zdrowy Obiadek za pośrednictwem strony internetowej:  (https://zdrowyobiadek.pl/sklep)
 4. Klient może złożyć zamówienie:

– w Sklepie Internetowym Zdrowy Obiadek Catering wchodząc na stronę internetową (https://zdrowyobiadek.pl/sklep)

 • Aby złożyć zamówienie Klient dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu „Dodaj do koszyka”, „Do koszyka” / „Finalizuj zakupy”, „Zobacz koszyk” / „Twój koszyk”. Oznacza to koniec dodawania produktów do koszyka i przejście do podsumowania zamówienia. Za pomocą przycisku „Przejdź dalej” następuje akceptacja podsumowania zamówienia i przejście do danych osobistych i danych odbioru.
 • Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „Finalizuj zakupy” / „Przejdź dalej”, w wyniku której Klient jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych i dokonania wyboru sposobu dostawy.
 • Kolejnym etapem jest możliwość wyboru miejsca dostawy oraz płatności.
 • Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 • Następnie Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
 • Klient zostaje przekierowany do systemu płatniczego Przelewy 24 w celu dokonania płatności. 
 • Po opłaceniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu, z adresu e-mail Biuro@zdrowyobiadek.pl jest wysyłana wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia.
 • W przypadku nieopłacenia zamówienia z adresu e-mail Biuro@zdrowyobiadek.pl zostaje wysłana wiadomość e-mail z linkiem do opłacenia zamówienia poprzez system płatniczy Przelewy 24.
 • W przypadku problemów z dokonaniem przelewu (np. jeśli pomimo złożenia przelewu zamówienie będzie dalej widniało jako nieopłacone), prosimy o kontakt drogą e-mail na adres: Biuro@zdrowyobiadek.pl  

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA 

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 3. Ze względu na krótki termin przydatności do spożycia wskazany w pkt. 4 powyżej oraz z przyczyn wskazanych w pkt VI 1. poniżej, Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie. Zwykle jest to 72 godziny przed realizacją zamówienia.

Klient może dokonać zmian w zamówieniu polegających na zmianie  miejsca dostawy lub składu zamówienia nie później niż na 48 godzin przed terminem jego realizacji, wyłącznie w formie wiadomości z dyspozycją na: Biuro@zdrowyobiadek.pl

Minimalna kwota zamówienia z dowozem to 50 zł brutto plus koszt dostawy. Zamówienie powyżej 200 zł na terenie Wilanowa, Mokotowa, Ursynowa  jest liczone bez kosztów dostawy. Zamówiony towar może również zostać dostarczony pod adres wskazany przez Klienta, na terenie Warszawy i wybranych gmin sąsiednich. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Koszt dostawy podzielony jest w następujący sposób:

 • Zamówienie w kwocie 50zł-199 zł na terenie Wilanowa, Mokotowa , Ursynowa, Wawra w kwocie 25 zł brutto
 • Zamówienie w kwocie 50zł-199 zł na terenie Włochy, Ochota, Wola, Śródmieście , Praga Południe ,Praga Północ, Targówek, w kwocie 50 zł brutto
 • Zamówienie w kwocie 50zł-199 zł na terenie Wesoła, Rembertów,Białołęka, Bielany, Żoliborz, Bemowo, Ursus w kwocie 75 zł brutto

W przypadku zgłoszenia potrzeby dostawy poza standardowy obszar dostaw koszt usługi ustalany jest indywidualnie, każdorazowo do weryfikacji i akceptacji przez Zdrowy Obiadek Catering. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zlecenia ze względu na adres dostawy, który powoduje brak możliwości dostawy pod wskazany adres w wyznaczonym terminie. 

 • Uwagi podane przez Klienta w polu „Komentarz” Sprzedawca będzie się starał zrealizować w miarę możliwości – nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Klienta.
 • Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 535 005 500 lub drogą e-mail pod adresem: biuro@zdrowyobiadek.pl

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie: 

– Przelew elektroniczny Przelewy 24

 • Transakcje elektroniczne realizowane są za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy 24 Realizowane są wyłącznie zamówienia, które zostały potwierdzone przez Przelewy 24 jako zapłacone lub w przypadku zaksięgowania wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy

VII. REKLAMACJE 

 1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w obecności pracownika punktu sprzedaży bądź w obecności dostawcy (kierowca / pracownik firmy kurierskiej).
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego dostawie Klient może złożyć reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. 
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty złożenia jej przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie:

-zwrotu przelewem na konto Klienta (w przypadku płatności przelewem elektronicznym)

 • Wszelkie spory wynikające z powyższych punktów, będą załatwiane przez Sprzedawcę drogą polubowną, mającą na celu satysfakcję Klienta. 
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy przy składaniu zamówień spowodowane zatorami w systemach platform płatniczych oraz banków. Jednak spory wynikające z powyższego będą załatwiane przez Sprzedawcę w sposób polubowny, mający na celu satysfakcję Kupującego. 

DANE OSOBOWE 

 1. Zgodnie z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
 2. Informujemy, iż administratorem danych osobowych naszych Klientów jest Horeca Control Paweł Boczkowski ul.Pląsy 27A ,02-828  w Warszawie, NIP: 6791647148, REGON: 122631192. 
 3.  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę Zdrowy Obiadek Catering a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 4. Sprzedawca w związku z prowadzoną działalnością i gromadzonymi danymi osobowymi Klienta postępuje zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności, dostępną pod adresem …………… Znajdziecie tam Państwo wszelkie informacje wymagane przez RODO związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca prowadząc Sklep Internetowy Zdrowy Obiadek Catering korzysta z tzw. plików cookies, zgodnie z postanowieniami Polityki Cookies, określonymi pod adresem ………………….. 
 6. Sprzedawca  nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania do konta pocztowego). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym Zdrowy Obiadek Catering . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego:
 3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 
 4. Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 
 5. Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; oraz innych aktów prawnych powołanych w niniejszym Regulaminie. 
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej https://zdrowyobiadek.pl/sklep)  w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie.
 7. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 8. Ze Sklepu Internetowego Zdrowy Obiadek Catering (nie) można korzystać anonimowo. 
 9. Sprzedawca zastrzega prawo do wprowadzania czasowych promocji oraz wycofywania produktów ze Sklepu Internetowego.
 10. Klient, korzystając ze Sklepu internetowego  nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności: 
 11. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych, 
 12. wykorzystywanie Sklepu Internetowego Zdrowy Obiadek Catering  do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym, 
 13. publikowanie w Sklepie Internetowym Zdrowy Obiadek Catering   treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie, 
 14. korzystanie ze Sklepu Internetowego Zdrowy Obiadek Catering   w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub Sprzedawcy, 
 15. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Zdrowy Obiadek Catering  , w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania, 
 16. korzystanie z treści dostępnych w Sklepie Internetowym Zdrowy Obiadek Catering   z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem Internetowym Zdrowy Obiadek Catering